ผลงานทางวิชาการ

 

ผลงานสื่อต่างๆ

พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนวิชาไฟฟ้ารถยนต์เรื่องระบบไฟชาร์จรถยนต์

ดัดแปลงทีวีเก่าให้เป็นทีวีใหม่

แนะนำการรับสมัครรุ่นที่ 3/2559 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

กลเม็ดพิชิตฝัน (เมโทรทีวี) part1

กลเม็ดพิชิตฝัน (เมโทรทีวี) part2

กลเม็ดพิชิตฝัน (เมโทรทีวี) part3

กลเม็ดพิชิตฝัน (เมโทรทีวี) part4

กิจกรรมหน้าเสาธง/โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(อาทร สังขะวัฒนะ)