กิจกรรม ...โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ

กิจกรรม ...การรับสมัคร ยี่นยันสิทธิ์ ภาคเรียน3/60 19/12/2560

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
โทร 024263653 Email abvts@hotmail.com