ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษา

 

ขั้นตอนที่1 http://www.bmatraining.ac.th

1

ขั้นตอนที่2

คลิกเมนูสมัครเรียน

1

ขั้นตอนที่3

เลือกโรงเรียนที่ต้องการ

1

ขั้นตอนที่4

เลือกหลักสูตรที่ต้องการ

1

ขั้นตอนที่5

ป้อนหมายเลขบัตรประชาชน

1

มีข้อมูลเดิม

ไม่มีข้อมูลให้ป้อนข้อมูล

1

ขั้นตอนที่6

ลงทะเบียน

1

ขั้นตอนที่7

พิมพ์ใบสมัคร/ใบรายงานตัว

 

 

 

 

แจ้งปัญหาในการแก้ใขรายการสมัคร

Line ID : ABvts

 

 

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร 024263653 Email abvts@hotmail.com